Site icon Kichuu

Icciti Badi Abiy Ahmadifi Bala Dhibe OPDO jedhamtu cinqe jira.

Abiy

Icciti Badi Abiy Ahmadifi Bala Dhibe OPDO jedhamtu cinqe jira. Mootumman namni tokko Jawar Mahamaad


Nutis kan Jawaar otoo hin dubbiisin ‘share’ gona, innis kan namticha seexana sana otoo hin hubatiin ‘share’ godhe galaafatame.

Jawaar tarii Koronaa balleesuf ‘bigger picture’ ilaale waan gaarii yaade ‘share’ godhe, namtichi garuu akkuma argitan siyaasa hojjata, ‘medamer’ jechaa xibaara. Oromoon namticha amane jechun du’e jechudha. Oromoo cabsuf, Oromiyaa bittiinsuf nama ka’edha. Haalaalatti ofirraa eegaa, sagalee keessannin ofirraa ari’aa, humnaan yoo nutti dhufan ammoo Marrootti galaa.


Obbo Dinquun shira jaraa fudhachuu dinnaan xiiqeffatan. Yaalii ajjeechaa irratti godhaniin eegdota isaa lama ajjeesan. Biizinesii isaa Sodaree cufan. Jabaa fi arjaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun diinummaa Oromoof qaban hammaaachuu isaa agarsiisa.

Yaya Beshir


Sababa soodareen cufameef 5 fi shira Obbo Dinquu Dayyaas irratti Raawwatame .


Dargaggootni Magaalaa Amboo tokko tokko hawaasa magaalaa Amboo harka dhiqsiisuun Weerara Vaayirasii Kooroonaa dursanii ittisuuf gahee isaanii bahataa jiraachuu himan.

Kantiibaan magaalaa Amboo Obbo Saahiluu Dirribsaa “Dargaggootaafi Qaamoleen Hawaasaa Garaa garaa Harka dhiqsiisuufi meeshaalee qulqullinaa tokko tokko dhiyeessanis, yeroo ulfina dhibichaan wal bira qabamee ilaalamu hojii guddaa gaafachaa jira” jedhan.


Exit mobile version