Icciitii gola mootummaa: Waltajjii Cufaa Kaadiroota Ol’aanaa ODP

Icciitii gola mootummaa: Waltajjii Cufaa Kaadiroota Ol’aanaa ODP,Ajajoota Waraanaa Olaanaa,Tika Federaalaa fi Oromiyaa godhataniin dhimma WBO,ABO fi deeggartoota ABO/WBO irratti marii gaggeessaniin murtoo armaan gadii irratti waliif galan.

Akkaataa marii isaaniin yaadota lama irratti gadi jabeessuun walii galaniiru :

1 WBO to’achuu fi dhabamsiisuuf naannoo quubsuma WBO hundatti guyyoota 5f network balleessuun walitti fufiinsaan sakattaa ijibbaataa gaggeessuu.

Guyyoota Shanan network badu kana Qeerroo, Hawaasaa fi nama kamillee ta’u nama-3 fi isaa ol ta’ee dhaabbatu , taa’ee haasa’u ykn daandii irra deemu gaaffii tokko malee rasaasaan akka rukutamu murtaa’e.

2) Yaadi 2ffaan ijibbaata kanaan yoo WBO balleessuu dadhabne karaa nagaan itti seennee walii-galteen waan isaan gaafatan cufa guunnee galchina murtii jedhu irratti waliif galanii ba’an.

Caamsaa 11,2019

Finfinnee , Oromoo Oromiyaa

Tulluu Hiyyeessaa


#የጂማ_ዞን_ኦዴፓ ከዛሬ ነገ ይሻለዋል ብንልም ለይቶለት አብዷል ጨርቁን ጥሏል። አደገኛ ቫይረስ እንደያዘዉ ዉሻ ይቅበዘበዛል፡ እዚህም እዚያም ለመናከስ ይወራጫል። በተጋጣሚዎቹ ገደብ የለሽ ትዕግስት እስካሁን ቆየን እንጂ፡ ኦዴፓ’ማ ጦርነት ካወጀ ዉሎ አድሯል።
ወደማንፈልገዉ ጭቃ/ጦርነት እንድንወርድ ሌትቀን እየወተወቱን ነዉ። #ጂማን ኢያስተዳደርን ነው የምሉት ህሊና ብስ ሰገጤ ድልብ መሀይሞች
አሳፋሪዎች!!!ጭራሽ ሰላማዊ ህዝብን ከየ ቤታቾ ለቃቅሞ ጦላይ ልኮ ቶርች ኢያስደረጌ መሆኑም ኢየሰማን ነው ያሌነው። ከሁሉም የምገርም ደሞ ስጠየቁ መልሳቾ ከላይ በታዘዝን መሰረት ነው ያሰርናቾ ብሎ መልስ የምሰጥ ዱንዙዝ ባለግዜ ነው አስተዳደራችን መሳቅያ ሁላ

Boy Jimmaa


Koloneel Abiyyi Oromoo Gama (Jihaa ) tokkoon Waraana itti banee ficcisiisaa,Hidhee hiisisaa,Nama keenya lubbuu waliin mana irratti gubsiisaa gama kaaniin Fakkeeysuuf Sheekolee walitti qabee Suura waliin Ka,uun tun kan madaala kaaftuu miti.

Yoo nagaaf jaalala dhugaa ta,e Oromoofi Oromiyaan guutuutti nagayaaf jaalala qabaachuu qabdi.Tifoozoo isakana Tivoozoo qumaara siyyaa diiggaa godhamu jedheetan fudha ani.


Ethiopian Muslims who showed great interest in taraweeh salah during the month of Ramadan are worshiping in the streets because their mosques are insufficient. (Addis Ababa – Bethel – Taqwa Mosque)