IBSA GADDAA : Kongireesii Federaalawwaa Oromoo (KFO), irra kename

IBSA GADDAA

Kongireesii Federaalawwaa Oromoo (KFO), irra kename

Duuti muka abbaa ofiiti. Garuu, duuti obbo Abduljabbaar Huseen gudda nu gaddisiiseera. Abduljabbaar Huseen fira gaafa qannoo(gammachuu) qofa osoo hintaane kan gaafa rakkoo ti. Keessuma bara 2008 irraa jalqabee hanga lubbun isaanii darbe kanatti, obbo Abduljabbaar lammilee Oromoo mootummaan abbaan irree hidheef abukkaattoo ta’anii dhaabbatanii falmaniiru.
 
Obbo Abduljabbaar Huseen abukkaattoo ta’anii dhaabbachu qofa osoo hin taanee, kabachiisu ol’aantummaa seeraa keessatti shoora matasaani taphataniiru jedhee amana KFOn. Lubbuun darbu isaaniitiif gadda gudda nutti dhagahame ibsaa, maatii, firaafi firoottan isaanii akkasuma hawaasa Oromoo beeka qaroo kana dhabeef Obsaa fi jajjabina hawwina.
Waajjira Kongireesii Federaalawwaa Oromoo (KFO),
Finfinnee: Hagayaa 5/2013