Ibsa Gabaabaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa fi IA HD ABO Jaal Araarsoo Biqilaa

Ibsa Gabaabaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa fi IA HD ABO Jaal Araarsoo Biqilaa

Jaal Araarsoo Biqilaa nama shiraa miti; garuu hoogganootni ABO epp waliin tahuun shira xaxanii isatti dhimma ba’an jiru. Duraanis jedheen ture.
Mooraan Qabsoo Bilisummaa Oromoo gaagama’uun ummata Oromoo gaaga’a.
Kan sirraawee deebi’e ummataafis seenaa isaafis waan gaariidha.


Odeeffannoo fi Sabaa fi Sab-lammootni Impaayera Itoophiyaa keessa jiraatan waa’ee Uummata Oromoo han


Wabiin Uummata Oromoo WBO’n qofa. Addaggee Harree Saree Gadhee fi sagaagaltuun Wa’ee Wbo hin beekne Akka barbaadde yeroo dubbattu caalaa waanti nama gubu hin jiru. Sagaagaltoota kanaaf gatiin ishee yeroo hin beekamnetti kennamuufif jira. Uummatni Oromoo Waraanakee jabeeffadhu. Warra qabsoo uummata oromoo kallatti hin beekamnetti dhiibuuf yaalus hawwasni akka irratti dammaqu jenna.