Ibsa EPRDF Baase Keessa Dhimmoota Wal-faallessantu Jira,

Ibsa EPRDF Baase Keessa Dhimmoota Wal-faallessantu Jira, Jedhu Hayyuun Seeraa fi Mirga Dhafla-namaa

Koreen hoji-raaw’achiistuu ADWUI yokaan EHADEG, kaleessa ibsa baaseen, tarkaanfiilee gaaffii uummatootaa karaa guutuu taheen deebisuu dandeessisan fudhachuuf ka marii geggeessaa jiru tahuu dubbatee jira. Mormii fi walitti-bu’insoota yeroo dheeraaf biyyattii keessatti geggeessamaa turanii fi yeroo amma immoo daran hammaatan yeroo wal-danqaa cimaa uumanii jiran kanatti, mariin koree hoji-raaw’achiistuu EHADEG kun hagam furmaata fiduu danda’a?

Ibsa koreen hoji-raaw’achiistuu kaleessa baasan kana irratti, ka biyya Briteen jiru – Kiil Yunivarsitiitti, Proofessara barnoota seeraa fi mirga dhala-namaa – Dr. Awal Aloo haasofsiisnee jirra. Ibsa sana keessa dhimmoota wal-faallessan hedduu tu jira, jedha. Guutummaa xiinxala isaa dhaggeeffadhaa.