Ibsa Barattoota Un-Amboo: Hiriira guyyaa arraa godhame kan yuniversitii Amboo moora Awwarootti

Ibsa Barattoota Un-Amboo: Hiriira guyyaa arraa godhame kan yuniversitii Amboo moora Awwarootti godhameen ibsa barattoonni oromoo baafatan
hanga gaffiin nuti gaafane qaama moottummaati biyya bulchuutiin nuuf deebi’u barumsa hin barannu jechuun ibsa baafatan.
Gaaffiin isaan gaafatan
1. Duuli waraana gara lixaa WBO irratti bobbaafame gara moora isaa haa deebi’u.
2 moottummaan biyya bulchu Dr Abiyis ta’e lammaanis hattamaan furmaata laachuu yoo baate mallasi fi H/maariyaamin addatti hin laallu.
3 lammii keenya kan lixa oromiyaa irraa buqqaa’aniif furmaanni haa laatamuuf.
4 Daangaan keenya kan lixaa,kan harargee,kan booranaa,kan gujii haa kabajamu jedhani dhaaddatan.
5 ajjeechaan guyyaa kaleessaa lammii keenya kan lixaa irratti raawwatame hattatamaan dhaabbachuu qaba.
Kanaaf wantooni armaan olitti tuqaman kun deebii argachuu baanan qabsoon keenya guutummaa oromiyaa keessatti ni finiina jechaa dhaaddacha turan.