Ibsa Ajajaa Ol’aanaa ABO ,WBO irraa kename caqasaa !

Ibsa Ajajaa Ol’aanaa ABO ,WBO irraa kename caqasaa !


Biltsiginaan aanaa Oromiyaa tokko irraa nama 500 funaantee lolaaf qopheessuuf akka jirtu mari’achaa jirti.
Oromiyaan aanaa 350 ol qaba. Kana jechuun, yoo xiqqaate naannoo Oromiyaa keessaa qofa, namoota 175, 000 (kuma dhibba tokkoof torbaatamii shan) lolaaf walitti qabuuf deemuu.
 

Can TDF lay siege to Gondar?