Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo
 
Addi Bilisummaa Oromoo Ummata Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa jiraatu akkasumas jaalattoota aadaa fi eenyummaa Oromootin baga jala-bultii Irreecha Hora Finfinnee fi Irreecha Hora Arsadiitin isin gahe; walumaanuu geenye jedha.
 
Irreechi Ummata Otomootiif ayyaana kabajaa ol’aanaa fi seenaa guddaa qabu; Irree isaa ti. Ayyaanni Irreecha Hora Finfinnee jaarraa tokkoo fi walakkaa booda bara dabre irraa eegalee akkasuma kan Bishooftuu Hora Arsadiitti waggootaan durarraa eegalee kabajamaa jiru wareegama ilmaan sabaa qaalidhaan kan sadarkaa amma irra gahe dhaqqabe tahuu ibsaa, mallattoo eenyummaa fi qabeenya Oromoo dabrees hambaa seenaa fi qabeenya addunyaa ti.
 
Ummanni Oromoo fi kanneen ayyaanichaaf Onkoloolessa 3, 2020 Hora Finfinnee irratti argamanis tahee borumtaa isaa Bishooftuu Hora Harsadiitti waaqa uumaa-uumamaa bacaqii gannaa irraa booqaa birratti isaan baase galateeffatuuf walgahan marti irreecha qabeenya Oromoo qaalii kana akka nagaan kabajatan dhaamaa, qaamonni dhimmi ilaallatu hundis milkaayina ayyaana dachaa kanaaf dirqama isaanii akk bahatan ABOn waamicha dhiyeessa.
 
Maayiirrattis, miseensotni fi deeggartootni ABO, waliigalatti Ummatni Oromoo bal’aan irreecha wareegama ulfaataan sadarkaa har’aarra gahe akka qarayyoo ija isaaniitti akka tikfatan jabeessinee dhaamna. Irra deebi’uun Ummata keenya akkasumas firootaa fi jaalattoota aadaa fi eenyummaa Oromoo cufaan baga Ayyaana irreechaa kabajamaa: Hora Finfinnee fi Hora Arsadii kan 2020tin isin gahe jechaa, ayyaanichi kan nagayaa fi milkaayinaa akka tahu Addi Bilisummaa Oromoo hawwii isaa ibsa.
 
Injifannoo Ummata Bal’aaf!
Adda Bilisummaa Oromoo
Onkoloolessa 2, 2020