Ibsa ABO : Gammachuun Saba Sidaamaa Gammachuu Keenya!

Gammachuun Saba Sidaamaa Gammachuu Keenya!

(Ibsa ABO – Waxabajjii 19, 2020)

Kaleessa (Waxabajjii 18, 2020tti) Mootummaan Bulchiinsa Naannoo Sidaamaa Mootummoota Miseensota Federeeshinii Itoophiyaa keessaa tokkoo fi isa 10ffaa tahuudhaan beekamee ifatti aangoo Mootummaa Naannoo fudhate. Addi Bilisummaa Oromoo gaaffiin Mirga Hiree Murteeffaannaa Saba Sidaamaa haala kanaan (karaa nagaa, sirrii fi seera-qabeessa taheen) deebisaa argachuu isaa ilaalchisee Saba Sidaamaatiin Baga Gammaddan! oggaa jedhu gammachuu ol’aanaadhaani.

Kun Saba Sidaamaa kan Mirga Hiree Murteeffannaatiif baroota
dheeraaf qabsoo hadhooftuu gaggeessaa yoona gaheef Injifannoo ol’aanaa fi seena-qabeessa. Milkaawinsi fi Injifannoon Sabni Sidaamaa qabsoo isaatiin argate kun Saboota akkuma Saba Sidaamaa qabsoo Mirga Hiree Murteeffannaa irra turanii fi jiran kanneen biroofis oduu aagaa/milkii fi abdachiisaa dha. Fakkeenyummaan isaatis onnachiisaa fi jajjabeessaa dha.

Saba Sidaamaatiin irra deebinee baga injifannoo qabsoo keetii fi firii wareegama qabsaawota ilmaan keetii dhandhamatte jechaa, barootni fuul-dura keenya jiran Sabni Sidaamaa Bilisummaa, Nagaa fi Dimokiraasii (Bulchiinsa Haqaa) barootaaf dheebote kan itti mirkaneeffatuu fi dheebuu isaa bahu akka tahan hawwina.

Injifannoo Ummata Bal’aaf !
Adda Bilisummaa Oromoo
Waxabajjii 19, 2020
Finfinnee