Ibraahim Ja’ilani Mo Farha dhukke irra kaase Lafaa nama buta…nama yaadesa baayyee

Ibraahim Ja’ilani Mo Farha dhukke irra kaase
Lafaa nama buta…nama yaadesa baayyee namatti tola osoo irra deddeebi’ame laalamelee kan nama hin mufachiisu Waldorgomii metira kuma kudhanii (10,000) ..
Gaafa duraan qabxii akkan hin badinsun