I have never seen anyone who is constitutionally more illiterate than the Ethiopian prime minister

I have never seen anyone who is constitutionally more illiterate than the Ethiopian prime minister.

Dr. Tsegaye Ararssa

I have studied constititutional lw almost all of my adult life. I have taught Ethiopian constitutional law for over 15 years. I have never seen anyone who is constitutionally more illiterate than this guy. Even rude and crude dictators, who invoke constitutions only to enhance their repressive rule, manifest some basic literacy in this regard. #Disgusting!

በደቡብ ክልል የሚነሱ የክልል እና የልዩ ወረዳ ጥያቄዎችን በሰከነ መንገድ በውይይት እየፈቱ መሄድ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ፡፡|etv


Faayidaan lakkoofsaan guddaa ta’uu maalidha?
Amma uummata Tigraay moo Oromootu sodaatama? Eenyutu irra kabajama? Eenyutu irra tokkummaa qaba? Amaarri Oromiyaa keessa seentee akka barbaadde burraaqti Tigiraatti akkas gochuu dandeessi? Amaarri Finfinnee nurratti gaafatti Amaarri osoo Maqaleen kan kooti jettee maaltu dhalata? Mootummaan Tigiraayi faayidaa uummata isaa tiksa, Oromiyaan kan akkasii qaba? Paartiin Bilxiginnaa osoo hin filatamiin Mootummaa ta’ee seeraan ala aangoo qabatee biyya bulchaa jiru yoo ta’u kan didee ofiin ofbulchaa jiru Tigraay qofa. Naannooleen 8 paartii seeraan alaan bulaa jira. Uummanni kun falmachuullee hin dandeenye.

Garuu Uummanni Tigraay lakkoofsaan Hanga Oromoo hin ga’u. Egaa lakkoofsaan miliyoona 50 ta’uu fi miliyoon 5 ta’uun garaagarummaa maalii qaba?? Hubadhu; kan dammaqe; kan ijaarame; fi kan hidhate qofatu mo’ata; kabajas qaba. Oromoon dammaqaa miti; Oromoon ijaaramaa miti , tokkummaa hin qabu; Oromoon hidhannoo hin qabu. Sababa kana amantanis amanuu baattanis Oromoon hanga hanqina kana hin fooyyessannetti yoomuu hin injifatu; yoomuu hin kabajamu; yoomuu akka ajjeesametti; akka hidhamee fi saamanetti; akka tuffatamee fi salphatetti hafa.

Faajjii Dhugaa

“”Wallagga niin jaaladha. warra bishaan dheebottee yoo na obaasaa jettee gaafattu, uummatta aannan si obaasuudha ” jechuun dubbate ture.
Hardha galata isaanii waraana itti roobsiisuun kafalaafi jira.

Oromoo kuni fakkeenya guddaa nuuf ta’uu qaba. Dr uummata oromoo hardha afaaniin yoo dhaadheeses boru qawwee itti roobsuun isaa ifa.
Diina Caalee Saba kana Kan awwaaluuf dhabamsiisuuf yaadu Dr abiy ahmad.


Qabsoo mirga dhala namaaf umrii guutuu taasiisuun east Afrikaa keessaa filatamee adunyaa irratti haala kanaan leellifamaa jira .
Jaal daawud ibsaa ayyaanaa.
Sweedin

 

1 Comment

  1. It is obvious and Cristal clear to anyone who has average comprehension of the Ethiopian politics that any Oromo individual who becomes the darling hero of the pseudo-Ethiopians, the neftegna and neo-neftegna, has inferior levels of understanding. Some ego with appetite for material gains with no pride is enough for Oromo individuals to be enabled by their handlers to hold offices and being used as instruments against the great Oromo people. No wonder that this individual shows unparalleled shallowness in understanding and approaching political and constitutional challenges.

Comments are closed.