Huumnoonni liyyuu Polisii Naannoo Somaalee tooftaa waayyanee baafatuudhaan

Huumnoonni liyyuu Polisii Naannoo Somaalee tooftaa waayyanee baafatuudhaan Unformii ittisa biyyaa uyyifatani sossohaa jiran waan taheef Ummanni keenya bakka jirtan huundatti akka makkaalaakiyaa isinitti fakkattani isani hin dagachiifnee of irraa hubadhaa.

Biyya alagaanuu irratti qanani’ee sooramee sadoon irra jiraatu. dachee teenya oromiyaa irra akka baala muukaa biyya teenya hin geenye keessa harca’uu keenyadaran. saba nu hin geenyeen haala kanaan lammiin koo salphatuu isaatu keessa koo naguba.
Amma dabareen teenyaa jabaachuu qabna oromoo .