Hundeessaan KFO Obbo Bulchaa Dammaqsaa kana arguun anaaf du’a jibbuudha jechuun imimmaaniin garaa nuraasan.

Hundeessaan #KFO Obbo Bulchaa Dammaqsaa kana arguun anaaf du’a jibbuudha jechuun imimmaaniin garaa nuraasan.

Hundeessaan #KFO Obbo Bulchaa Dammaqsaa kana arguun anaaf du’a jibbuudha jechuun imimmaaniin garaa nuraasan. Otuu Lubbuun jirtuu kaayyoo kee galmaan geennee sitti muldhifna jechuun Jawar Mohammed isaaf waadaa seeneera.

Imimaan Abba keenya😭