Site icon Kichuu

Hunda irratti waliif galuu baannuus hunda irratti wal hin dhabnu:

Hunda irratti waliif galuu baannuus hunda irratti wal hin dhabnu

Eenyuuyyuu yoo ta’e ammoo hamma makaa yookiin bitamaa hin taanetti Oromiyaa bilisoomte tan qabeenyi ishee ilmaan isheef oolu tan Paartii jabaa tokkoo Tokkummaa qabdu qabu lafa namaa fi bineensi illeen miira nagaan isaanitti dhagayamuun mirgaaf dirqama isaanii beekanii mootummaa akka mootummaatti kabajanii ummanni akka hawaasaatti ofiin of bulchaa jiraatu kkf… wantoonni gaarummaaf gara baldhinaaf hayyummaa teenya ibsan keeysatti dagaagaan arkuuf abjuu qaba kana irratti waliif galla.kana gochuuf ammoo hayyoota beekumsaan badhaadhan hedduu nu barbaachisuuyyuu duursaa cimaa tokko nu feesisa inniis yeroo ammaatti hayyuu siyaasaa obbo jawar Mohamedisabled jedheen yaada..

Maaloo obboleewwankoo ilmaan oromoo kanneen afaan koo dubbisuu dandeessan akkuma gaafa rakkoo dabarsine obbo jawar Mohamed dhageenyee taarsimoon diddaa teenya masakee biiftuu hardha billic jettu tanaan nu gahe ammaas haa dhageenyuu inni nu ceesisa waan taheef dantaa oromoof jedhee namni of gurguruu bira darbee hamma lubbuu isaatti ummata kanaaf of laatu yoo jiraate warra lubbuu darbaniif ekeraan isaanii haa boots jechaa warra lubbuun jiran keeysaa kan akka #jawar Mohamed hin jiru

Saamii Mucaa Harargee

 

Exit mobile version