Humni Aartii Oromoo haguma baraamaa dhufu duulli hadhaawan irratti geggeeffamaa jira!

Humni Aartii Oromoo haguma baraamaa dhufu duulli hadhaawan irratti geggeeffamaa jira!

Ogeessa Kaameraa fi Abbaan Gada Digital studio Boonaa Umar sirba haaraa viidiyoo waraabuf bahee magaalaa sabbataatti shubbitoota fi waahillan isaa faana namoota 18 waliin erga qabamanii mana hidhaa seenanii baatii tokko guutee jira. Manni murtii fulbaana 29/2013 akka gad lakkifaman ajajus haga ammaa mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiru.
Torbee kana keessa immoo waan ajaa’ibaa duula alagaan RAYA STUDIO TUBE irratti gooten YouTube isaa hordoftoota 190k ol viidiyoowwan 600 ol wajjin jalaa gubsiifame. Kana jechuun ijji aartii oromoo dhiiga boohun adda miti. Abrahaam Rayyaa viidiyoowwan warraaqsaa yeroo bara wayyaanee irraa haga har’aatti hojjettaman haalli fi hanqinoonni jiran osoo isa hin daangessin waraabee edit gochuun uummataan gahee qabsoo Oromoo finiinsuu keessatti gahee mataa isaa taphachaa ture. Artist Jaafar Yusuuf yeroo hedduu qabamee gad lakkifamaa ture ammas Buraayyuu mana hidhaa jira.
Hayyoota keenya, Artistoota keenya nuuf hiikaa!
Madaan Oromoo guyyuma guyyaan bal’achaa jira!