Humna addaa Bilxiginnaa” spoortii Ta’uusaatikaa ammakun?!

Haha:Yaa Humna addaa Bilxiginnaa” Ispoortii Ta’uusaatikaa ammakun?!

Tulluu Hiyyeessaa


Itiyoophiyaa fi Masrii- Falmii Bishaan Abbayaa

(Suuraa faayilii)

Itiyoophiyaan bishaan hidha laga Abbayaa akka guutuu jalqabdu yeroo beeksistee jirtu kanatti haala addaan-qooddannaa bishaanicha Abbayaa irratti mariin Masrii waliin jiru fuul-dura hin tarkaanfanne.

Lolli hidhannnoo biyyoota lamaan gidduutti ka’uun kan hin fakkanne tahu iyyuu haalli kana uumuu malu garuu dabalaa jira – jedhu xiinxaltoonni.

Waxabajjii 9 bara 2020 dabre kana irraa jalqabanii aangawoonni Itiyoophiyaa, Masrii fi biyya bishaan Abbayaa qooddattu ka biraa – ka Sudaan yeroo adda addaatti walga’anii jiran.

Aangawoonni Itiyoophiyaa fi Masrii, mariiwwan sana irraa waan qabatamaan argamuu dhabuu isaanti mufachuu isaanii dubbatu.

Gabaasaa Saayimen Maarks, caqasaa.


OOLMAAN KEE GUDDAA DHA

Dábessá Gemelal