HUbadha!Sirnaa fi Waraana Minilik Koloneen Abiyyiin hogganamu Oromoo irratti ijaaruuf hin hayyamnu!! NU Gaha!

HUbadha! Sirnaa fi Waraana Minilik Koloneen Abiyyiin hogganamu Oromoo irratti ijaaruuf hin hayyamnu!! NU Gaha!

HUbadha!
Amaman duras OPDO wallaallee miti, kan dubbii qabbaneessinee turre. Seenaa irraa baratu jenneetu, obsaan haga yoonaatti obsaan qabne. Kana booda obsi daangaa cabsee jira. Kan nu baasu OPDO hundeen buqqisuu dha. Sirnaa fi Waraana Wayyaanee buqqifnee Sirnaa fi Waraana Minilik Koloneen Abiyyiin hogganamu Oromoo irratti ijaaruuf hin hayyamnu!!
NU Gaha!

Dábessá Gemelal


Jaal Gammachuun maaliif hidhame? Waan Oromoon jabeeffachuu qabu, jabeessee waan dubbate qofaaf hidhaa keessatti dararaa argaa jira. Otuu waraana jabaa qabaannee, Oromoon hidhaatti hin dhumu ture! Kana keessaa immoo ni baana; shakkiin hin jiru. Kabajaa fi safuunis qe’ee keenya keessaa akak dhabametti hin hafu. Ammas bilisummaan Oromoo kan deebi’u, WBO jabeessuun qofa; hidhannoon gahoomuu qofaani!!


Ergaa gabaabduu Jaal Gammachuu Ayyaana