#Hubachiisa! #Yakka Seeraa fi Seenaan Nama Gaafachiisu Qabsoo ummataa irratti hojjatanii dhiifamni taasifamu hin jiru.

#Yakka Seeraa fi Seenaan Nama Gaafachiisu Qabsoo ummataa irratti hojjatanii dhiifamni taasifamu hin jiru.

#Yakka Seeraa fi Seenaan Nama Gaafachiisu Qabsoo ummataa irratti hojjatanii dhiifamni taasifamu hin jiru.
 
Ololli rakasaa Araarsoo Biqilaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Dhiifama gaafate jedhu, Olola Hawwii nama dhuunfaa #Bukoo nu hin ilaallanne ta’uu hubachiisna!
Obbo Araarsoo Biqilaa Hayyu Duree ABO Obbo Dawud Ibsaa dhiifama gaafatan!
Obbo Araarsoon kana kan godhan erga boordiin Filannoo Biyyaalessaa beekkamtii isaan dhoorgate booda. Obbo Araarsoon akkuma Boordiin Filannoo murtee kana isaan beeksiseen Obbo Dawud Ibsaaf bilbiluun waajjira ABO kan gulallee jiru akka irraa fuudhan gaafate. Waajjirri ABO kan gulallee jiru Mootummaan humnaan Hayyu duree ABO Obbo Dawud Ibsaa keessaa baasuun garee Obbo Araarsoo Biqilaaf dabarsuun kan yaadatamuudha.
Amma garuu Obbo Araarsoon Obbo Dawud gara waajjira isaanii akka deebi’an kan gaafatanii fi rakkoo isaan gudditti dhalates karaa jaarsummaatin furachuu akka fedhan himaniiru.”