Hubachiisa: OPDOn namoota yeroo obboBaqqalaa fi Jawaar gara Lixaa deeman sana waltajjii walabaa arganneerra jedhanii bilisummaan yaada isaanii ibsatan hundaa adamsitee hidhaa jirti.

Hubachiisa: OPDOn namoota yeroo #obboBaqqalaa fi #Jawaar gara Lixaa deeman sana waltajjii walabaa arganneerra jedhanii bilisummaan yaada isaanii ibsatan hundaa adamsitee hidhaa jirti.

Team Lammaa irraa gara Team gemmaatti akka hin jijjiiramne ATM ofirraa balleessaa. Yoo akkanaan deemtan dhuguma ajaa’uun keessan waan hin oolledha.

Team Lammaa = Team Gemma dha!


Kabajniif ulfinni abbaaf mala.


Ammas dubbii kana irra deebi’aa xiinxalaa
Akkuma yaadaatamuu baatii tokko dura jilli eenyuun akkaa bobbaafamee hin beekamne tokko Lixa Oromiyaatti bobba’ee ture.Jilli kun1#Obboo Baqqalaa Garbaa
2#Obboo Jawaar Mahammadii fi Lammii Beenyaa kan hammaate yoo ta’u kayyoon fi ergamni imalasaan ifaa hin turre.#Gafaa isaan gara lixaa imaluuf ka’an warra imalasaan jaabeessee morme keessaa ani nama tokkoo yoon ta’u gaafaa sana Accoount fb “Abbaa Jaatanii”jedhun fayyaadama ture.Ammaa akkaawontii kana Opdo narraatti cufsiifteetti.#Garan dhimmaan ka’eefiittii yeroon deebi’u,Imalli jila kanneenii ilmaan oromoo yaadaan bakka lama dhaabee ture.Keesumaa Ilmaan Oromoo kan Akkaa #GalataaBazzaa.#Alamayyoo Goobaanaa fallaa yaadaakoo dhaabachuun imala kana deegggaruu keessaan nan yaadadha.Keessumaa “rakkkoo uummaanni keenyaa keessaa jiru dhagaattisaanitti fayyaadamuun Obbo Baqqalaa fi Jawaar fala maluu ni danda’u”kan jedhu yaadaa qajelummaa qabchuu keessaan waan garii ture.Garuu akkumaan guyyaan imalaasaan mormaa turree har’a gaaga’amni hamaan imalaasaan hordofee ummaata rakkoosaa Baqqalaa fi Jawaaritti himatee furmaataa irraa eegurraa gahee jira.Namootni gaafaa sana walitajjicharraatti yaadaa mufii, fi rakkoo uummataa dubbaatani cufti har’a humna tikaa fi waraanaatiin ukkaafamaniiru.#Kanas ta’ee OMN yaadaa hirmaatota waltajjichaa balballoomsaa turellee har’a yeroo isaan ukkaafaman calliisaa filachuun maaliif isinitti fakkaataa???Ilmaan Oromoo shiraa fi xaxaa siyaasaa keessaa jiru kana akka laayyoottii ilallee waan cufaa ija qajeelummaadhaan ilaaluun gaarii miti.

Miidhaksaa Abbishuu


Hubachiisa: OPDOn namoota yeroo #obboBaqqalaa fi #Jawaar gara Lixaa deeman sana waltajjii walabaa arganneerra jedhanii bilisummaan yaada isaanii ibsatan hundaa adamsitee hidhaa jirti.Fakk: sabboontittiin Moonet Badhaasaa hidhamtee jirti. Jawaar akkuma hidhamuun Dr. Dalasaa isa yaaddessee dubbate warra isatti amananii #OMN irratti ifatti yaada isaaanii ibsatan mana hidhaatti guuramuu mormuu qaba ture.
Jawaar fi Baqqalaan hatattamaan dhimma kana yoo hin mormine wanti a deemaa ture mamsiisadha.

Miidhaksaa Abbishuu


Caasaan ABO caasaa Idil addunyaatiin tokko. Seeraa fi heera mootummoonni Addunyaa akkaataa leenjii waraanaatiif baasaniin imala. Kana jechuun gabrummaa hiddaan buqqifna diddu ilmaan itti guddifna jedhamu sana.

Yetayehal maneh Dr belo sem…. Aramaa wayii Birhanemeskel Abebe Segni