Hubachiisa!Loltuu saba Oromoorratti kan bobbaasaa jiru Biiroo Dr. Abiy Ahmed’ dha. Kunis biiroo Prezedaantii Nananoo Oromiyaa kan Lammaa Magarsaan durfamuun walqabateeti.

Hubachiisa! Loltuu saba Oromoorratti kan bobbaasaa jiru Biiroo Dr. Abiy Ahmed’ dha. Kunis biiroo Prezedaantii Nananoo Oromiyaa kan Lammaa Magarsaan durfamuun walqabateeti.

Kana beekuu qabdu. Amma ‘State of Emergency’n kan ukkaamsanii ajjeesan erga labsamee bubbuleera. State of Emergency’ addunyaan hinbeeknetu saba Oromoorratti labsameera. Wayita akkanaa keessaatti Qeerroofi sabni Oromoo humnuma qabu hundaan dura dhaabbatee falmachuu qaba!

Beekan G Erena


New oromo music, 2018
“Jabeeffadhu Mudhii”
Art/#sabkeebar Damme
ba.yee namati tola jabaa
Keenya leencaa oromoo 
Sanyii goota gootauma
Bobokii dhiigaa Taddee biruu
Jabadhu jabaa keenya
Ilmaa Abbaa gadaa 💪

#Akkasitti basastun
qabamte seratti
yoo siqxu nutti
tolaa

Qeerroo Limmuu