Hubachiisa! Jaal Gammachuu Ayyaanaa Mana Hidhaatii Hin Baane;

Jaal Gammachuu Ayyaanaa Mana Hidhaatii Hin Baane; Suuraaleen Media Hawaasaa Irra Deemaaru Kanneen Duraaniiti.
 
Abbaa fi Intala ” yeroon waggaa sadii na dhisee deeme ,waggaa 18 booda wal argine!” koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi Meeroon Gammachuu Ayyaanaa garuu jaalala Abbaa koo utuun argee sirnaan hin dhandhamin ammas mana hiraarsaa jira! Harmee ishees ijoollummaan dhabde; Koloneel Gammeen Maatii isaarra dhala isaarra qabsoo Bilisummaa oromoo caalchifaate.
Gootota jireenyi dhuunfaa hin mo’anne qabna!