Hubachiisa: Injiffannoon kuni xiqqoo taatus, gammachuu fi hamileen qabsoo keenyaaf hedduu barbaachisaadha.

Hubachiisa: Injiffannoon kuni xiqqoo taatus, gammachuu fi hamileen qabsoo keenyaaf hedduu barbaachisaadha.
 
Ummanni waggaa tokkoo oliif gaddaa fi booyichi qe’ee isaa dhuunfatte, kan gammachuu wanti jedhamu irraa fagaatte hardha sababa gammaduuf hedduu qaba.
Gammachuun akkanaa xiqqoo taatus hamilee ummataa/Qeerroof qarree boqoon cabde ol kaasuu irratti qooda guddaa qaba. Akka sabaatti waan yaadne kan hin arganne ta’us bakka yaanne ga’uuf imala dheeraa ammas nu eeggatuuf, gammachuun xixxiqqon akkanaa hedduu barbaachisti.
 
Akkasuma,Ummanni keenyas of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Warri mootumma ammas akka barate Qabsoo keenya #Leegaasiiy dhoorgee karatti akka hin bacancarsineef of eeggannoo guddaa gochuu qabna!
 
Hidhamtoonni siyaasaa ABO Kolonel Gammachuu ayyaanaa fi Abdii raggaasaa dabalatee hunduu hatattamaan hiikkamuu qabu. Kanarratti hundi keessan dhiibbaa cimaa godhaa. Qoqqoodanii nu bituu, nu fixuu, nu hidhuu fi qoqqoodanii nu hiikuu tasuma hayyamuu hin qabnu.
For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. Nelson Mandela

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.