House of Federation should consider rejecting request for constitutional interpretation

House of Federation should consider rejecting request for constitutional interpretation

Constitutional Silence? What Constituttional Silence?

There is no constitutional silence on the matter of election in Ethiopia. The constitution has spoken, and spoken clearly. Election is conducted every five years (art 54), and the tenure of a parliament is five years (art 58). How much more clearly can the constitution speak? How do these explicit provisions amount to silence?

The cause of the current altercation is not the silence of the constitution; it is the regime’s refusal to conduct elections, and Abiy’s insistence to stay in power after the term of Parliament expires.

The cause is an unbridled lust for power. And the arrogant claim that one has to stay in power no matter what the law says, no matter how unelected you are.

The attempt on the part of Abiy Ahmed to invoke constitutional silence (where there isn’t one) in order to extend tenure beyond the expiry of his term (albeit using Covid19 as an excuse) is the problem.

In deed, Abiy is the problem. All else is a facade.

#Abiy_is_the_problem #Remove_Abiy!


#Baqaalaa_Ilma_Garbaa

Maal godhu Yaa Baqqalaa
Baqqalaa ilma garbaa
Namni lubbuu jiraate
Waa heddu ijaan argaa
Warri kalee wayyaaneef
Dabarsee isin laate
Warri kichuu oromoo
Karatti kutee nyaate
Waahee qabsoo dubbata
Qabsaayaa cimaa ta’ee
Goota maqaa xureessa
Daaraa keessaa ol ka’ee

Wayyaaneenuu ni beekti
Warra isiif ergame
Warra gaadiin maletti
Isiif ciisee elmame
Maal baasuuf har’a gantuun
Gadi baatee dhama raafti
Isa nutuu dhoksaa turre
Galmee ishee gadi yaafti.

~by Usmaan Waariyoo Heeban.

KMN Kush Media Network


#Eentu_Wayyaaneef_Farda_Koore?

Eentu alagaa harkisee
Ganda mara qubsiise
Eentu mindaa fudhataa
Dhala oromoo tumsiise?
Eentu wayyaaneen dhaadachaa
Wayyaaneef dibbee ta’e
Eentu #Ablee qaratee
Alagaa faana ba’e
Warri kalee wayyaaneef
Fardaa kooree lafoo deemu
Warri gaafa #Mallasaa
Boolla mara uree seenu
Har’a wayyaanee arrabsa
Ashakarummaa mulqatee
Wayyaanee jalaa baafnaan
Habashummaa uffatee

Badiif rakkoo wayyaanee
Kalee garaaf dhoksitee
Dachii jiituuf gabbattuu
Waliin saamtee gogsitee
Mana kan kee gabbisuuf
Ollaa kan kee buqqiftee
Wayyaaneen goota jettee
Jalaa fiigdee shubbiftee

Gaafa #Mallasaan du’e
Boo’aa hin teennee afattee
Kaayyoo kee ni milkeessaan
Lafaa hin kaanee kakattee?
Gaafa qabsoon oromoo
Hidda isii jabeeffatte
Gaafa ilmaan oromoo
Roorroo diinaa hadheeffatte
Isintu dura fiigee
Kichuu rasaaaan haxaahe
Akka waakkiif hin tolle
Seenatu tolchee kaa

Bara Bookeef Tiisifni
Gaagura keessa lixxe
Kosiif gataa dhiqattee
Dammicha nyaattee fixxe
Kanniifni galma dhabee
Dharaan dhugaan danqame
Erga Bookeen dammeessee
Nadhiin yoomiin argame?

~by Usmaan Waariyoo Heeban.


Siyaasni jaraa daqiiqa walakaa keessatti yeroo ibsamu