Hoolaa Dhaggeeffadha!kanatu biyya Bulcha…. Maali jedhi Jeneeraal Biraanuu_Julaa waa’ee WBO’n Wallagaa paarlaamaa Itoophiyaatti Gowwaa kun? 

Hoolaa Dhaggeeffadha!kanatu biyya Bulcha…. Maali jedhi Jeneeraal Biraanuu_Julaa waa’ee WBO’n Wallagaa paarlaamaa Itoophiyaatti Gowwaa kun? 

Yeroo dhihoo dura Magaalaa D/Dolloo keessatti waraanni mootummaa mana nama dhuunfaa cabsuudhaan mi’a daldalaa Fissaa Gabra mikayel jedhamu saamaa ture Naannoo marfata magalittii keessa. Firijii,jeneneetera,TV, ispikerii gurguddaa, walumaa galatti mi’oota elektirooniksii qarshii miliyoona 2 tti tilmaamamu saamaatti jiruu baayyee kan nama gaddisuusuudhaa


Miimmii Daawwit Magaalaa Asoosaa keessaa ABO deggarta jechuun waraanni sirna EPRDF ukkaamse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dr mararaa guddinaa tokkichaa qixxee kuma
Dhugaa nama baay’eef liqimfamuu diddee akkas jedhee lafa godhee abbaa qeerroo #ABO tu’as odoo hadha’uu liqimsaa dhugaadha


1) Maallaqni maqaa uummata Oromoo Somaaleerraa buqqaafamaniin funaaname #Baankii_Hojii_Gamtaa_OPDO aka COOP keessatti akkuma uggurametti jira. Maallaqni rakkoo uummataa furuuf walitti qabame kun gara biliyoona lamaati. Maallaqni kun faayidaa maaliirra ooluufi? Moo galii Baankii Gamtaa_OPDOf ta’ee hafa?
2) Maallaqni warraaqsa dinagdee jedhuun aksiyoona hundeessina jedhanii uummatarraa guuraa bahanis #Baankii_Gamtaa_OPDO kanatti uggurameeti jira. Aksiyoonni jedhames dhadhaa ibidda buute ta’eera.

Kun maal agarsiisa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oromoon Oromummaa isaaf Ajjeefamaa, Saamamaa har’a gahe sabni kan biraan hawwaasni ofitti qabee jaallatee waliin jiraatu maalif saamama? D/Doolloo yeroo ammaa Qabeenyi Fissaa G/Mikaa’el humna RIB’n qawweedhaan hawwaasa sodaachisaa Oral’ dhaan fe’amee guuramaa jira. Torbee darbes bakka Laaloo Qilee ykn laga Qilee jedhamutti qarshii Miliyoona afuriif kuma dhibba shan callaa(cash) kan baankii Daldala Ethiopia Damee Haroo Sabbuu Managera baankichaa hudhanii harkaa fudhatanii jiru. Kanaaf EPRDF fi RIB’n dhadhabneerra.


Marii Addaa : Haala yeroo Oromiyaa irratti hayyoota waliin taasifame.
1. Obbo Hamza Borana
2. Obbo Fiixaa Mootii
3. Obbo Nagara Dhugumaa
4. Dr. Hamza Wariyo