RSWO – Hoogganni WBO Zoonii kibbaa Eeliyaas Gambeellaa namni jedhamu qabsoo hidhannoo toobbatuun waraana qabatee galee jiraan,

RSWO – Hoogganni WBO Zoonii kibbaa Eeliyaas Gambeellaa namni jedhamu qabsoo hidhannoo toobbatuun waraana qabatee galee jiraan, olola guyyoottan lamaan kana haawweenfamaa jiruun wal qabatee afaanfajjii deemaa jiru qulleesuuf gara Godina Gujiitti bilbillee, eenyummaa Eeliyaas Gambeellaa Oromoota Gujii irraa kan arganne || Oolmaa Magaalaa Amboo (Hiriira Barattoota Mana Barnootaa Qophaa’inaa Amboo fi Warraaqsa Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Amboon) Roobii kaleessaa geggeeffamee oole irratti odeeffannoo guutuu arganne