Hoogganaan olaanaan waraana Shaabiyaa/Eertiraa kun..

Hoogganaan olaanaan waraana Shaabiyaa/Eertiraa kun lola koloneel Abiyyi Tigiraay Irratti bane

deeggaruuf humna waraana Shaabiyaa hoggannee Eertiraa irraa kan dhufe yoo ta’u utuu lolee lolchiisaa jiruu, lola torbee darbe keessa humna waraana Tigiraay waliin geggeeffamee Irratti rukutamee baayyee madaa’ee mana yaalaa kan ture Guyyaa kaleessaa du’aan addunyaa kanarraa boqochuu isaa isiniif gabaasne ture.kunoo Eertiraa press kan jedhamu kunillee du’uu namicha kanaa al kallattiin nuuf mirkaneessee jira.hubadha:namichi kun humna waraana Shaabiyaa hoggannee jalqaba nama

Maqalee galee dha utuu Waraanni xoophiyaayyuu hin galiin dura.namni Shaabiyaan dhabde kun nama taphaa mitii jechuumafi.akkasumas humna waraana koloneel Abiyyi Ahmad irrallee miseensota waraanaa irraa jalqabee hanga hoogganoota olaanootti kanneen lola Naannoo Tigiraay Irratti adeemaa tureef adeemaa jiru Irratti dhumaan lakkoofsa hin qaban,akka baalaa harca’aa jiru lola guyyaa dha guyyaatti geggeeffamaa tureef geggeeffamaa jiru Irratti.isa isheen sobdee miidiyaan sabattu sana dhugaa hin se’inaa sun sobaa.galatin Rabbiif haata’uu malee isa diina keenya lamaan walitti nuuf kaase