HOLOTA:”Hoolonni guyyaa har’as mormii diddaa gibira humnaa olii ..

HOLOTA:”Hoolonni guyyaa har’as mormii diddaa gibira humnaa olii isaanirratti tuulamee haala namatti toluun itti fufanii jiru.Gaaffiin kun deebii hin argatu taanan sochiin daldalaa ammas itti fufee akka dhaabbatu qeerroon gabaasee jira.Yeroo ammaatiis baajaajonni hojii dhaabuun haala kanaan tarraa’anii jiru.Qabsoon itti fufa”

Via: Jawar Mohammed