Hokkori Afrikaa Kibbaa Oromoota achi jiran yaaddessu fi Password jabaa Uumu

Oduu Adoolessa 13,2021Hokkori Afrikaa Kibbaa Oromoota achi jiran yaaddessu fi Password jabaa Uumu

“Osoo hin galafanne sagalee ta’aaf
—-
“Mucaan kun Leencoo Abdulaziiz jedhama jiraataa magaala Kaarramilleeti wallahi qabsawa Oromooti gahe gudda qabso Oromoo kessatti qaba Kaarramillee kessatti dorsisini hamaan erga isa mudacha ture hoggaa Bilxiginnaan gara aangoo dhufe ummata Oromoo yakku eegale irra jalqabe biyya baqate Yemen dhaqe halli biyya sanis wan yaddessa tahef deebi’e badiyya jiracha ture jirenyi baadiyyas isaf dide firra of jibbe mucan gara Kaarramillee dhufe guyyuma inni dhufe qabani tuman mucan kun onne isa warana meeqa tume humni itti dabalame qabani hidhan erga hidhan boodas kalessa gara dadar fuudhani imalanini jiru me mucan kun akka nurra hin galafatamne sagale tahif activistoota biyya anba irrattis ergi muca kana hamza ko dararamif hadarra!!”