Hoggantoota, Miseensota ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo osoo hojii dhaabaa hojjatanuu qabamuun hidhaa jiran:-

Hoggantoota, Miseensota ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo osoo hojii dhaabaa hojjatanuu qabamuun hidhaa jiran:-
1) Jaal Abdii Raggaasaa = Miseensa Shanee gumii, gumii sabaa.

2, Jaal

Amaan Filee

= Miseensa Gumii Sabaa.

3, Jaal

Michael Boran

= Miseensa Shanee gumii, gumii sabaa.

4, Jaal Kennasaa Ayyaanaa = Miseensa Gumii Sabaa.

5, Jaal

Gada Gabisa

= Qondaala ABO.

6) Kon. Gammachuu Ayyaanaa = Qondaala ABO
7) Engineer Daandii Garbooshee = Qondaala ABO
8) Jaal Kaayyoo Fufaa = Miseensa Gumii Sabaa.

9) Jaal

Lammii Beenyaa

= Qondaala ABO

10) Jaal Daawit Abdataa = Qondaala ABO

11) Jaal

Yaasoo Kabbabaa Hordofaa

= Qondaala ABO

12, Jaal Addunyaa Keessoo

13, Jaal

Firaa’ol Jaalataa Biyyoo

( Mohammad Raggaasaa) = Dubbi himaa ABO

14) Dr. Gadaa Oljiraa = Hogganaa Waajjira Muummicha Gulallee
15) Malkaamuu Danuu = Miseensa Gumii Sabaa.
16) Gammachiis Tolasaa = Miseensa Gumii Sabaa.
17) Meetii Milkoo = Barreessituu Waajjira HD ABO
18) Ibsaa Gaaddisaa = Gaazexeessaa SBO
19) Ayyaantuu Baalchaa = Gaazexeessituu SBO
20) Yeroosan Hayyuu = Qondaala ABO
21) Asaffaa Fiqaaduu = Qondaala ABO
22) Gurmuu Ayyaanaa
23) Nageessoo Qaabataa
24) Geessisaa Kumsaa
25) Leensaa Alii
26) Pro.Bayyanaa Ruudaa

27)

Gadaa Bultii
28) Amaanu’eel Beekkataa
29) Dr. mo’aa Abdiisaa
30) Boonsaa Hayiluu
31) Eng. Aanaa Baay’isaa
32) Farajaa Geetaachoo
33) Abdii Kumsaa
34) Boonsaa Bafiqaaduu
35) Abdii Dirribaa
36) Takkaaliny Mardaasaa
37) Caalaa Usmaa’el
38) Sanyii Amsaaluu
39) Abbuu Lammaa
40) Taarikuu Abdiisaa
41) Falmataa Girmaa
42) Bulchiinsaa Balaay
43) Abdii Baqqalaa
44) Abshiruu Kadir
45) Abbubakar Abdallaa
46) Kiisii Qixxumaa
47) Biqilaa Damee
48) Fiqiruu Dassee
49) Gadaa Roobaa
50) Biqilaa Garbaa
51) Daawwit Muluu
52) Usmaan Hasan
53) Unquluu Baqqalaa
54) Lalisaa Fiqaaduu
55) Lammeessaa Taakkalaa
56) Toleeraa Aagaa
57) Abdii Dafaa
58) Charinnat Tafarraa
59) Wadaajoo Malkaamuu
60) Malkaa Wiirtuu
61) Dorombos Cuukkoo
62) Fayyeeraa Makonnin
63) Nimoonaa Injiguu
64) Saadiq Kaliifaa

65)

Jaalataa Lammii

66)

Anuwar Teha

67)

Beellamaa Guuttataa Milkeessaa
68) Naa’ol Kumsaa
69) Masqaloo Badhaasoo… fi kanneen biroo hiikamuu qabu.