Hogganoota keenya hidhaman yaadachaa Qabsoo keenya haa cimsinu.


Hogganoota keenya hidhaman yaadachaa Qabsoo keenya haa cimsinu.

Ani Oromoo jedhi falmadhuu sheri godhaa ijoollee OromooHogganoota keenya hidhaman yaadachaa Qabsoo keenya haa cimsinu.
Xiinxala rakkoo haasa’u talaantalaa oolurra,Xiinxala rakkoo keenyaaf furmaata ta’u haasa’uu wayya.

Humna dhabnee hidhamaa,ajjeefamaa jirra.kanaaf akkamitti humna horanna isa jedhu iratti waliif galuu qabna.
Isa humnaan sitti dhufu humnaan itti deemuuf Xiinxala Qawwee hidhachiisuu danda’u haa xiinxallu.

Harka qullaa #TigraayMediaHous irra deemnee namaaf dibbee dhahuurra,media qabnutti fayyadamnee Oromoo humneessutu caala.gaafas alagaan qabsoo keenya deggeru nu barbaacha dhufa.

Qawwee malee hidhaa fi ajjeechaan hin dhaabatu.WBO jabeessi.
Media’n Xiinxala siyaasaa harka qullaa garaa nu bokokse,media Waraanaa nu barbaachisa.


Hiriraa mormii motummaa Ethiopia 🇪🇹 biyyaa France #paris