Hogganaan nageenyaa magaalaa Buraayyuu ajjeefaman, ajajaan poolisii madaa’an

Hogganaan nageenyaa magaalaa Buraayyuu ajjeefaman, ajajaan poolisii madaa’an

Komishinar Taaddasaan jalqaba bara 2011’tti ajjeechaa Buraayyutti yeroo raawwate miidiyaatti dhihaatanii kan dubbataa turanidha

Hogganaan Waajjira Bulchiinsaafi Nageenya Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuu Komishinar Salamoon Taaddasaa guyyaa har’aa magaalaa Buraayyuu keessatti ajjeefaman.

(bbcafaanoromoo)—Hogganaan Kominikeeshinii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Getaachoo Baalchaa BBC’tti akka himanitti kuni kan raawwate osoo qondaala biraa waliin laaqana nyaatanii bahanii naannoo bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti akka tahe himaniiru.

Komishinar Solomoon waliin kan nyaata nyaataa turan immoo Ajajaa Poolisii Humna Addaa kan Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Komaandar Tasfaayee Dinquudha.

Komaandar Tasfaayeen lubbuun akka hafaniifi yeroo ammaa namoota waliin miidhaman irraa hospitaala Kooriyaatti tajaajila wal’aansa fayyaa argataa akka jiran Obbo Getaachoon himaniiru.

Dabalataan namootni rukutaman afur tahuu fi isaan keessaas weellisaan Dajanee jedhamu akka jiru himaniiru. Kanneen hafan lamaanis poolisoota tahuu Obbo Geetaachoon himaniiru.

Ammaaf qaamni ajjeechaa kanaaf shakkame akka hin jirre ibsanii namootni naannicha turan shakkamuun qabamuu danda’u, ammatti garuu kanneen to’annoo jala oolan hin beeku jedhan.

Hojjataan mootummaa ta’uu kan nutti hime jiraataan maagalichaa tokko rakkoo nageenya uumameen karaa gubba otoon adeemuu poolisiin ‘akka nama aarii narra qabanitti na reebani miila na cabsani’ jedhe.

Miseensonni poolisii Oromiyaa karaa gubbaatti mul’atu,naannoo Burraayyuu iddoo Kaattaa jedhamutti namoonni ni baqatu, suuqiin cufaa ture jechuun BBCtti hime.

Jiraataan magaalaa Burraayyuu dubbisne kan biraan, Komimishinira Salamoon Taaddasaa ajjeefamuu dhagaheera. Ka’uumsa isaa ani hin beeku.

Sana booda humni addaa poolisii Oromiyaa dhukaasa banani. Iddoo rakkoon kun itti dhalaten alattis magaala keessattis nama reebu jedhe.


“አሁን ትንንሽ ብሄሮች ክልል ቢሆኑ ትልልቆቹ ደግሞ እኛ ከእነሱ እኩል ክልል አንሆንም ሀገር እንሁን ይላሉ” -ጠቅላይ ሚኒስትር ማሙሽዬ በስልጤ ከተናገሩት።

ሀረሪ ክልል ሲሆን “እኛ ከሀረሪ እኩል ክልል አንሆንም አገር መሆን ይገባናል” ያላሉ ክልሎች እንዴት አሁን ይሄን ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ? አሁን የክልልነት ጥያቄን የጠየቁ ዞኖች በብዛት ከቤንሻንጉል፣ ከጋንቤላ፣ ከአፋር፣ ከሀረሪ እንደሚበልጡ ይታወቃል። ኢትዮጵያ እንዲህ የሚናገረውን እና የሚሰራውን በማያውቅ መሪ እጅ መውደቋ ያሳዝናል። ምናልባትም ለሶቪዬት ጎርቫቾቭ የመጨረሻው መሪ እንደሆነ አብይም ለኢትዮጵያ የመጨረሻው መሪ የሚሆንበት እድል ሰፊ እየሆነ ነው!

Rediet Tamire

OMN: Gaaffii hawaasa Sabbataa fi Deebii Jila KFO (Guraandhala 21, 2020))


#Buraayyuu : Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuu naannoo warshaa daakuu Keebiroonitti waaree booda naannoo sa’a laaqanaa namni sadii rasaasaan rukutamuu beekameera. Haaluma kanaan, lubbuun nama tokko darbee jira jechuun dhaga’ameera. Kanneen keessa tokko itti gaafatamaa dhimma nageenyaa magaalaa Buraayyuu kan ta’e komaander Solomoon …. kan boqote yoommu ta’u, ogeessa kominikeeshinii tokkoorra miidhaa cimaan irra gahee jira, akkasumas, namni sadaffaa miidhaa salphaan mana yaalaatti geeffamanii wallaansa irra jiru jedha odeeffannoon argadhe.
Garuu, gochaan kun eenyuufi maaliif akka raawwatame qabatamaan waanti beekame tokkollee ammaaf hin jiru. Yeroo ammaa qaamni nageenyaafi poolisii Oromiyaa baayyinaan garasitti bobbafamanii akka jiran beekameera.

Samson Soboka Galata