HIV/ AIDS ibsee Jira: “Waa’een Eedsii Dagatamuu Hin Qabu”

HIV/ AIDS ibsee Jira: “Waa’een Eedsii Dagatamuu Hin Qabu”

Addunyaa irratti Muddeen tokko “Guyyaa Eedsii Addunyaa” jedhamee kabajamuu eega jalqabee barana waggaa soddomii tokko guutee jira.Itiyoophiyaa keessatti namoonni vaayrasii HIV waliin Jiraatan 649,000 ta’u fi kanneen keessaa 483,000 dawaa farra Eedsii arggataa kan jiran ta’u Waajiira Federaalaa kan ittisaa fi to’annaa HIV/ AIDS ibsee Jira.

Kanneen faca’inni vaayrasichaa keessatti heddummaate Gaambeellaa, Finfinnee, naannoo Amaaraa fi Tiigraay yoo ta’en faca’inni vaayrasichaa bifa weeraraan kan keessa hin jirre immoo Oromiyaa, Bulchiinsa uummattoota Kibbaa fi naannoo samaalee ta’uun ibsamee jira.