Hiriirri mormii, duguuggaa sanyii Uummata Oromoo irratti MKIX’n raawwatamaa jiru

Hiriirri mormii, duguuggaa sanyii Uummata Oromoo irratti MKIX’n raawwatamaa jiru balaaleffachuuf, akkasumas, mootummootaafi jaarmiyaalee mirga namoomaa idil-addunyaatti beeksisuuf, Jaarmayaa Hawaasa Oromoo Washington DC’n qindaa’e, guyyaa har’aa (Amajji 24, 2020) Magaalaa Washington DC’tti, adeemsifamaa oole | RSWO – Amajji 24, 2020

Siidaa gooticha Oromoo: Jaal Daawud Ibsaa biyya Sweden

Jaal dawud parlaamaa warra awuroppaa seenee dawata jira lencii


GUMAAn DIRQAMA!
Gumaan Kanaa Gullisoottii fi Bakkeen Birootti Gidduu Kana Ba’a!

Lubbuu nama mootummaan ajjeesuu Kaabinootaa fi Ajajoota Waraanaa fi Poolisiitu itti gaafatama.

Iddoo Oromoon ajjeefamau maratti Kan Gumaa baasuuf ajjeefamuu qaban:
(1) Kaabinoota Ona (Aanaa) sanaa.
(2) Ajajoota RIB
(3) Ajajoota Poolisii
(4) Basaasota odeeffannoo jaraaf funaanani.
(5) Amhaarota Oromiyaa keessa qubatanii ijaaramanii WBO fi Oromootti duulaa jirani!

Kanaaf:
(1) Odeeffannoo warra ajeesee walitti qabaa Abbaa Torbee fi WBOf kenna.
(2) Abbaan Torbee, Gareen Tarkaanfii Qeerroo, fi Jajjabeen WBO jara kana iddoo Oromoo nagaan ajjeefame maratti adamsee ajjeesuun gumaa baasuun DIRQAMA Oromummaa ti!

Tarkaanfiin kana fakkaatu Oromiyaa mara keessatti fudhatamuu qaba.

Hammudi Abdo

Daraartu Wallaggaa Oromiyaa

Gullisoo irraa
Godina Wallaga lixaa Anaa Gullisootti Ergan Qabsootti seenee akkas nama gaddisiisu dhaga’ees argees hinbeeku Baayyee gadde waan baayyeen dabarse kun baayyee namadeesse.
maatiidhaan Ajjeefnee sii finnaati awaallachuuf qophaa’a jeettee obbolaa lama ajjeeftee manatti fiddeef!
Obbolaa Lama Gullisootti Waraanni Bilginnaa Qabdee Maatii keessanitti nagaa dhaamaa jettee jalqaba Ijooleenis maatitti nagaa dhaaman Isa booda fuutee deemte lamaaniinu wal hammadhaa nagaa walitti dhaamaa jetteen isaaniis Nagaa waliitti dhaaman konkolaata adda addaatiin fuutee deemtee lachuu ajjeeftee fiddee maatiif laatte awaalladhaa jettee Gochi kun guyyaa lama dura Gullusootti Raawate Gaddaa Gadaa Caluu Kan kanaa Caluu jiraa Baraa motumaa oromoo biyyaa bulchuu oromoon bo’aa Aaaaaaaa