OMN: Hiriirri Guyyaa Borii Finfinneetti Waamame Hafuu Ilaalchisee Ibsa Koree Qindeessitootaa Irraa Kenname (Mudde 14, 2018)

OMN: Hiriirri Guyyaa Borii Finfinneetti Waamame Hafuu Ilaalchisee Ibsa Koree Qindeessitootaa Irraa Kenname (Mudde 14, 2018)

The organizers of tomorrow’s #Finfinnee_Rally have just issued a statement to the OMN saying that the planned rally is postponed indefinitely and that they will specify the date shortly.
#Qeerroo_Finfinnee


OMN: Hiriirri Guyyaa Borii Finfinneetti Waamame Hafuu Ilaalchisee Ibsa Koree Qindeessitootaa Irraa Kenname (Mudde 14, 2018)
OMN


Miidiyaan hedduu jaalladhu, miidiyaan ijaaf gurra Oromooti kiyya jedhudha. Hedduun jaalladha. Miidiyaa kanaan rakkoo uummataa telefoonaan taatus gabaasaa turuun Qeerroo beekamaadha. Miidiyaa kabajamaa jaallatamaa kana har’a nan jibbe. Miidiyaa kana irraa abdiin qabu har’aa qabeen kute. Koree Qeerroo jedhee daandiirraa walitti funaanee dhiyeesse. Kanarrattuu waan wal hinqabanne dhiyeesse. Kanarrattuu soba diddigan. Akka waan hiriira sana qindeessaa jiranitti ijuma jabaatanii soba lafalafaa oolan. Kanarratti ittin gadde. Kaayyoo uummataa dura qaabni dhaabbatu hinmilkaa’u. Qaamni uummatatti dabu kamuu milkii hinqabu. Guyyaan hiriiraa darbeera jedha. Guyyaa inni itti darbe ammoo hinbeekamus jedhan. Amanee Hasen Anuwar

Uummatni Oromoo waggaa 4 oliif ayyama qaama mootummaa irraa fudhatee hiriira bahee hinbeeku. Akka waan waraqaa hiriiraaf ayyamamu qaama mootummaarra laatamutti dubbatan. Dargaggoota sana shakkiin kiyya #ATM fi #HAK garee jedhamutti dabalee kan bobbaase murna Oromoo ajjeesaa jirudha.

Beekan G Erena

Hundaafuu OMN har’aa qabeen jibbe utuun jaalladhuu!

በዚህ ዜና ማወቃቸውን ስለገለፁ እናመስግናለን።

ቅዳሜ የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ በመንግስት ፍቃድ ስላላገኘ ምንም የሚደረግ ሰልፍ የለም ብሏል የአአ ፖሊስ!
( ሰምታችኋል )