Hiriirri Deeggarsa Dirqii Bilxiginnaan waamte, Hararghee, Baalee Roobee, Walisootti gara mormiitti jijjiirame

~ Hiriirri Deeggarsa Dirqii Bilxiginnaan waamte, Hararghee, Baalee Roobee, Walisootti gara mormiitti jijjiirame Qeerroo amma uffata kelloo uffachuun Dhaadannoo jajjabaa dhageesisaa jiru! Waaree Salphinaa….