Hiriira Nagaa Dubartoota Oromoo Ontaariyoo ilaalchisuun, marii taasifame – Kutaa-1ffaa

Hiriira Nagaa Dubartoota Oromoo Ontaariyoo ilaalchisuun, marii taasifame – Kutaa-1ffaa


Shimalis Abdisa…

Nama kana haati manaa isaa akkamitti nafxanyaa jetta jettee ganamaa fi galgala afaan keessa isa tumti;

Mataan nafxanyaa Abiy Ahmad jedhamu hardha si kaasa, boru si kaasa jedhaa mataa keessa isa tuma;

Ammas mataan nafxanyaa Abiy kana jedhi, akkanatti dubbadhu, akkanatti sodaachisi jedhaa mataa isaatti dhoqqee guuraa oola;

Yoo inni gadi bayu ammoo Qeerroon morma isa kutuuf ari’aa gara Finfinnee galchiti;

Isa akka footoo ofi dura kaayanii Oromoo reebu;

Nafxanyaan ammoo gowwaa dha jettee waan beektuuf…. gosh Shimee… gosh lijaachin… bartaa.. carisaachow … ittiin jetti.
Innis waan dubbatu hin beeku;

Cundhuura ta’uu jechuun bar hiikkaan isaa kanumaa!! Maaf booya?

Cuundhuuraa maccarashaa!!

Babsa Tula