Kun Hiriira Mormii Qeerroo Oromiyaa ti Dawadhaa!

Giincii-Kun hiriira mormii magaalaa Giincii ti.


Caancoo-Kun hiriira mormii Aanaa Gololchaa Magaalaa Caancoo keessatti har’aa godhame.
Ambo