Kun Hiriira Mormii Qeerroo Oromiyaa ti Dawadhaa!




Giincii-Kun hiriira mormii magaalaa Giincii ti.


Caancoo-Kun hiriira mormii Aanaa Gololchaa Magaalaa Caancoo keessatti har’aa godhame.




Ambo