Hiriira mormii marraa 6ffaa Hawaasa Oromoo Koloraadootiin.

Hiriira mormii marraa 6ffaa Hawaasa Oromoo Koloraadootiin. Waadaan waadaadha qabsoon keenna hanga