Hiriira hawaasaa:Heerri mootummaa haa kabajamu !

OMN: Hiriira hawaasaa: Heerri mootummaa haa kabajamu ! riiferandamiif guyyaan nuuf haa muramu jechuun uummanni sidaamaa hiriira guddaa magaala Hawaasaatti bahe.

Hiriira kanarratti ejjettoon sidaamaa,hawaasi sidaamaa, qeerroon Oromoo, qondaaltonni mootummaa naannoo saboota sablammoota fi uummatoota kibbaa hirmaatan.

Ejjeettoon sidaamaa ibsa hiriira kanarratti kenneen dhaloonni keenya dhaloota isaa dhumaa gaaffii ofiin of bulchuu uummata sidaamaaf qabsaawu jedheera. Gaaffii kana dhaloota itti aanutti hin dabarsinu jedheera.

Hireen magaala hawaasaa fi jiraattota ishees hiree sidaamati jedhe .Gaaffii Naannoo ta’uu uummata sidaamaaf aarsaan heddu kaffalamuu fi amma saffisaan riifrendamiin akka qophaawu gaafate ejjettoon.

Qeerroon Oromoon Ibsa hiriira kanarratti baasen akkuma kaleessa waliin aarsaa kaffalle gaaffii uummata sidaamaaf waliin qabsaawuu itti fufna jedhe.kan gabaase Abrahaam Birruut.

Sidama: another vibrant federalist voice speaks!