Hiriira Guddicha Oromiyaa waamame maaliif hanga eegame ummatni bahee sagalee dhageessifachuu dadhabe?

Hiriira Guddicha Oromiyaa waamame maaliif hanga eegame ummatni bahee sagalee dhageessifachuu dadhabe?

በዛሬው የጂማ ዩኒቨርስቲ ምርቃት ላይ ሸመሊስ አብዲሳና መአዛ አሸናፊ ባሉበት #የጅማ ዩኒቨርሲቲ የማኔጅመንት ተመራቂ #FreeJawarMohammed #FreeAllPoliticalPrisoners #justice4hachalau የኦሮሞን ህዝብ ድምፅ ሳይፈራ እንዲህ አሰምቷል…

Hiriira Guddicha Oromiyaa waamame maaliif hanga eegame ummatni bahee sagalee dhageessifachuu dadhabe?
 
Iccitiin isaa kunooti. Mootummaan humna qabu hunda fayyadamee akka namni walitti hin qabamne godheera. Akka ummatni hiriira bahu waan beekaniif muddamanii kana godhan. Ergaan armaan gadii kun kan mootummaan caasaa isaatti kaleessa dabarse. Jecha tokko keessaa hin baafne hin jijjiirre. Qaamni mootummaa kamuu waakkachuu hin danda’u ragaa naaf baha. Dubbisaa!
 
TOP URGENT !!!!!
Godinaale fi Magaalota hundaaf!
Diinni guyyaa boruu waamicha jeequmsaa guutuu oromiyaatti waamaa jira.
Hiriirri badii kun akka diinni yaadeen Kan milkaa’uuf taanaan hojii keenya Hanga ammaatti hojjanne fi carraaqqii keenya hundatti cilee Kan dibuudha.
Kana malees imala keenya kan fuul duraatti danqaa guddaa Kan uumuudha. Waan ta’eefis hiriira badii kana bakka hundatti fashaleessuun dhimma filannoof dhiyaatu miti!
Kanaafuu:-
 
1. Sa’aatii kanarraa jalqabee humna
ergama badii kana fudhatee bobba’e hard-core guutummaatti funaanuun too’achuu,
2. Gurmaayinsa keenya dammaqsuun ergama badii kana fashaleessuuf naanno isaa guutummaatti akka eegu
3. Eegumsa fi sakatta’iinsa karaa adda ta’een bakka hundatti gaggeessuun Humna fuula haaraa sassaabuun galchuu
4. Qaama hawaasaa keessattu dargaggoota fi caasaa nageenya wal faana ijaaruun ammarra jalqabee ergama cimaa kennuun bobbaasuu,
5. Hojii akkeekkachiisaa ( deterance & power show)’f caasaa nageenya sirriidha qindeessuun bobbaasuu.
6. Hooggansi keenya dhiyeenyaan gaggeessuu akka danda’u gandaa gad,gandaa fi kutaa magaalaa qooddatee eddoorraa osoo hindeemne akka gaggeessu gochuu,
7. Faallaa kanaatiin ergama badii isaanii fashaleessuun magaalaa keenya hundatti ummanni keenya misoomaa irra jiraachuu isaa mulisuuf gurmaayinsa keenya sochoofne duula qulqullinaa irratti bariin bayee akka hirmaatu yaa taasifnu!!!
JABAADHAA
CIMNEE HOJJACHUUN WAAMICHA DIINAA NI FASHALEESSINA!!

Eebba Yunivarsiitii Jimmaa irratti Free Jawar kan jedhame qulqulluun kunooti gara dhumaa irratti #FreeJawarMohammed jedhe

Shaashamannee bifa kanaan warra hiriira bahe irratti dhukaasa banan.
 

Dirree Xayyaaraa
Awwadaay – Meeshaa waraanaa gurguddaa kana ganda keessa oofanii ummata sodaachisuuf yaalaa jiru. Mootummaa sodaattuu akkanaa arginee hin beeknu!