Hiriira guddaa dubartoota Calgary qopheeysan kana fakkaata.

Hiriira guddaa dubartoota Calgary qopheeysan kana fakkaata.

BB$: FURGUGGEE TORBAANI Shira ABO Bittinneessuuf taasifamaa jiruu fi shira mootummaan hojjataa jiru.