Hiriira Finfinnee guyyaa har’aa irratti Alaabaan Oromoos Balali’aa oole

Hiriira Finfinnee guyyaa har’aa irratti Alaabaan Oromoos Balali’aa oole. Qeerroon Oromoo hidhamtoonni kanneen akka Nadhii Gammadaa akka hiikaman gaafatan.

Finfinnee, Waxabajjii 23. “Wayyaanee Leebaa”

Hiriira Finfinnee guyyaa har’aa irratti Alaabaan Oromoos Balali’aa oole. Qeerroon Oromoo hidhamtoonni kanneen akka Nadhii Gammadaa akka hiikaman gaafatan.