Hinsarminu! Oromiyaan ni bilisoomti!! Down Down Neftegna with Abiy Ahmes!!!!

Hinsarminu! Oromiyaan ni bilisoomti!! Down Down Neftegna with Abiy Ahmes!!!!

Amboo itti mudduun itti fufeera !!!

Barattoonni high school fi Qeerroowwan Amboo Guyyaa 13//6/2012 mormii calqabniiru.
Amboon ajjechaa,Reebicha ,uukkaamsaa ,dhiittaa miga namaa fi Duguuggii sanyii (Genocide) lammii oromoo qofa adda baasuun Ammas akkuma bara wayyaanee irra deebiin itti fufeera.
Ta’e jedhame Mootummaa Opdo fi Tumsa gorsa ilmaan Nafxanyootaa tiin ajaja Abiy’n oromoo irratti raawwataamaa jiru akka dhaabatu mormiin itti fufu calqabameera .
Dursa ammuma calqabee Deeggarsa Abiy tiif utoo ummanni Amboo Hin beekne durgoo kaffaluun bakkeewwan biroo irraa Konkolaataan fe’anii Amboo tti fiduuf karoorfamee jiru akka fashala’uu ammumaa calqabee mormiin eegaleera.
Gaaffiin isaani biroos ..,

1. Hidhaa maqaa dhaaba siyaasaa ABO fi KFO deeggartu jedhuun badii tokko malee oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu.
2. Command post oromiyaa guutuu irratti utoo paarlamaan Hin beekne ajajame akka haqamu.
3. Aggaammiin Sochii dhorkuu midia OMN,ONN ,OBS fi Gazexessoota isaanii irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu.
4. Hidhamtoonni siyaasa oromoo fi Qeerroowwan hidhaa jiran Atattamaan akka gadlakkifaman .
5. kaabinoonni moofaa durii harka dhiigaa,ajajoonni police fi qaamni Nageenya oromiyaa keessa taa’anii seeraan ala maqaa Olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun qabsa’oota oromoo fi oromoota nagaa dhugaaf dhaabbatan adamsii balleessaa jiran seeratti akka nuuf dhiyaatan .
6. Sochii mana Luuba oromiyaa dhaabuuf godhamaa jiru Ni deeggarra.Waliin dhaabbanna.
7. Opdo(Bilixiginnaa ) fi Abiy ( Goobanaa 2ffa) Injifannoo haqa oromoo waadaa galee Ganee Nafxanyootaa tti nu gurgurate tti Hin bullu.Hin filannu.Oromoo Bakka Hin bu’u.Diina oromoo ti. Fi kkf.
Konkolaattonni kaabinootaa oliif gad deddebiftee olola sobaa gaggeessanii 4(Afur ) dhakaan rukutamanii jiru.

Injifannoo Qabsoo Qeerroo Diinaan butame Amma Bakka duraatti deebisfinu tti qabsa’oon Qerroo fi qarree oromoo bifa haaraa fi bifa qinda’een keessaafi alaa utoo wal irraa Hin cinne itti fufa !!Tokkummaa qabna.Tokkummaan falmanna.
Duula Opdon ilmaan Nafxanyootaa waliin Injifannoo Qabsoo Qeerroo dhufe butuun Opdo jalatti umna qawween galchuuf fiiga jiran dura dhaabbannee Ni fashaleesina !!
Ni Injfanna !!


More pictures from #Awwadaay


Namoota Harargee Bahaa Aanaa Miidhagaa lolaa keessatti Deeggartoota KFO Jechuun Hidhamaan
1 Abdusalaam Tulee
2 Samiir Alii
3 Mahammad Ahmad
4 Abdurahim Jabiir
5 Aariif Ammèe
6 Mahammad Hamidoo
7 Toofiiq Abdullaa Waaree
8 Abdulkariim Abdusalam
9 Faadil Sheeka
10 Muraad Jamaal
11 Numaan Ahmad
12 Murad Abdurazaaq
13Tujjaar Abdullaa
14 Bakar Umaree
15 Jaabir Yuusuuf
16 Husseen Abdallaa
17 Miidhagaa Abdulaakiim
18 Nuraddiin Abduqadiir
19 Mahammad Muniir
20 Sufiyaan Ahmaad
21 Olqabaa sabaa
22 Ahmaddiin Umeer
23Taajii Mahammad Jibroo
24 Ibrahimaa Adaam
25 Umaar Yuusuuf
26 Abdii Mahammad
27 Jabiir Abdallaa
28 Ibrahim Ahmaad
29 Ahmad Yaasiin
30 Mahammad Abdii
31 Mahammad Toifiq
32 Abdii Ibsaa
33Yuusuuf Jundaa
34 Abduraziqaa Aliyyii
35 Mahammad Ahmad
36 Usmaan Aliyyii Yuyyaa
37 Adinaan Ahmad Jamaal
38 Dinaa Umaar
39 kindee
40 Mahammad Jibriil
41 Miftaa Ahmad
42 Nesraddiin Usmaa’iil
43 Sharaf Adaam
44 Sabiir dambaloo
45 faadil Abdii mummee
46 Ahmad yaayaa
47 Aliyyii Saanii
48 shaabaan Ahmad

Shemsudin Teha Mohamed

AMBOO
BIRMANNAA BARBAADDI
Uummata harka duwwaarratti kun gocha fokkisaadha .
Yeroo ammaa kana irraaf jalaan waraanni itti marseera.Elekooptterri irra nanneessaa jiru.

Jaarsummaan mootummaa Minilik waliin hin jiru.