Hin qaanofneen nama qaanessiti jedhe Haacaaluu Hundeessaa.

Hin qaanofneen nama qaanessiti jedhe Haacaaluu Hundeessaa.

” Yoo kaardii filannoo fudhachuu baattan zeytii fi sukkara hin fudhattan jedhanii oso hin saalfatin beeksisa maxxansan warri Samii fi lafti jibbite.

Ajaahib Jimaa Tooboo


ታክሲ ሾፌሮችም ቅኔ መዝረፍ ጀመሩ ማለት ነዉ።
ተማሪዎችና ታክሲ ሾፌሮች ከጀመሩት፣
የተናገሩትን የሚያደርጉ፣
የጀመሩትን የሚጨርሱ ናቸዉና ቅኔዉ ቀላል አይደለም።

SAGALEE (AUDIO) BANADHAA CAQASAA

‘Adeemsa kanaan dhugaan Haacaaluu ni baha jennee hin yaadnu’
Maatiin Haacaaluu Hundeessaa callisa isaanii baatilee sagalii olii cabsuun dhimma qorannaa yakkaa fi adeemsa mana murtii irratti yaada qaban dubbataniiru.
Gaaffiifi deebii obboleessi quxisuu Haacaaluu, Sisaay Hundeessaa addatti BBCtti dubbate dabalatee, anga’aa Mana Murtii Olaanaa Federaalaa, akkasumas yaada Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa qixeessineerra.
Odeessa kana barreeffamaan asii dubbisaa

ODUU HATATAAMA NAANNOO OROMIYAA MAGAALAA FINFINNEE IRRAA AMMAA NU GAHEE, APRIL