Hin Gatantariin (Oromo music) Caalaa Daggafaa

Hin Gatantariin (Oromo music) Caalaa Daggafaa

Biyya ofii garii boruuf wabii waami
eessa deemna garami
mee karaan kuni kami?
Bakka malee jirra
Yaa ijoollee hin callisiin itti fullaasi
shiranii akka sin sakaalle
Kan si qoqqoodu adda baasi.
Hin Gatantarii(×4)