Biyyà Mootummàan sadii jiru keessatti hidhannoo dhabuun salphina!

Biyyà Mootummàan sadii jiru keessatti hidhannoo dhabuun salphina!

1. Mootummaa Wayyaanee, àmmàyyu kan waraana qàbatee jiru isaanidha.hin banne jiru ODPn ofumaa wacci

2. ODP,angoo siyaasaa malee humna diinagdees ta’e humna siyaasaa of harkaà hin qabdu.Dippiloomaasiidhaan Wayyaaneerraa Angoo siyaasaa karaa nagaa fudhatte malee humni waraanaa bàkkuma duraa jira.
Akka Waliigaltee TPLF fi ODP …ABO hikkachisuun saba Oromoo wabii jin qabne fi hidhannoo hin qabne bituudha.

3. Habashoota.Habashoonni yeroo kanatti Mootummaa 3ffaatti lakkaa’amu.sababni isaa MNA Uummata isaa fàallaa mootummaa federal akka meeshaa waraanaa hidhatan gochaa jira.siyaasni jaraas kan duraarra dàraaraa fi jijjiirama nuu finneen isaan laphee dhiisanii Oromoon biyya sanaaf keessumaa ta’uu nutti himaa jiru.Paartiin Àbiin jedhamu N,Amaara keessatti waajjiraalee hàmma fedhe banateera.
Hiriira har’a taasisan iratti meeshaa waraanaan faayamanii ,dhaadannoo sodaachisaa fi shororkeessaa ta’e fudhatanii ba’aniiru.

Gumuz àmmàyyu Oromoo akka feete ajjeesaa jirti.MNO WBOn hiikkatu malee hirriba gaarii wàanan rafaa jiru hin fakkaatu jechaa jira.
Garuu sabni kun hidhannoo dhabaaf abbaan fedhe isa àjjeesaa jira.

Naannoo amaaraatti hawaasatu hidhannoo waliin hiriira baha.Naannoo keenyatti Eebboofi shimalluu dhorkaadha.
Erga jettanii yaa #Mangistii salphinni walumaan

Chali Ensermu Beyene


Amaarri hiriira qawwee qabatee baha. Yoo Oromoon harka qullaa bahe immoo hiriira diigumsaa nuun jedhan. Oromoof falli jiru WBO jabeessuu qofa.Simannaan ABO magaala Gedoo kana Fakkaata.


Amboo mormi irraa oltee eega bara 2017 boda. Waan kun gara badati deemma jirra fakkata .

OPDOn gara moffaa gommatii deebitee jirtii. 
Kanafun kanan dura OPDOn akkeekachisee turee . OPDO gafii Oromo deebyisuu banan waan cimmatu demma jirra Oromiyaa kesaati .

OPDOn ABO/WBO adammsaa akka jirrtuu dha. ABOn gachana Saba tukkun abida qabachu dha . Kanafu hin-dandaa’mu.


October 26 at 8:27 AM


Abbaan #Salihaa Saami
#shek Muhammad Saami ABO hikkachuu hin qabdu hidhachuu qabdi jedhan
Adeeroo kiyya umrii nuuf dheradhuu
yeroo duraa jiila Adda Bilisummaa oromoo waliin Qabrii jal Elemoo Qilxuu Dawwataniiru
 — withBaratoota Oromoo Oromia.

1 Comment

  1. Yeah qabsoo hiikkachuu hinbarbachisu. Qabsoo hiikkachuu jechuun tattaaffii gannoota 50 zeeroo dhaan baay’isuu jechuu dha. Garuu qabsoo hinhiikkadhu jedhanii dhaadachuus hinbarbaachisu. Yaroo tokko tokko waanuma dubbannu hojjechuu hinqabnu. Afaan siyaasaa midhaawaa barbaaduu wayya.

Comments are closed.