Hidhamuu Jaal Battee Urgeessaa, Ittigaafatamaa sub qunnamtii ABO fi Konkolaachisaa isaa dargaggoo Wandiwassen Abulqaadir ilaalchisee Ibsa ABO.

Hidhamuu Jaal Battee Urgeessaa, Ittigaafatamaa sub qunnamtii ABO fi Konkolaachisaa isaa dargaggoo Wandiwassen Abulqaadir ilaalchisee Ibsa ABO.

Bitootessa 21/2021.

Addi bilisummaa Oromoo Gaafatamaan Subqunnamtii Obboo Battee urgeessaa fi Konkolaachisaan isaa Dargaggoo Wandiwosen Abdulqadir Bitoottessa 20/2021 godina addaa naannoo Finfinnee buufata poolisii Buraayyutti hidhamuu hubatee jira. Jaal Batteen kan qabamees jaallan isaa hoggantoota ABO yakka tokko malee mana hidhaa jiran gaafataa kan ture guyyaa kanas osoo gaafataa jiruu dha. Akkuma maatii,hiriyyootaa fi firottan hidhamtoota kamuu gaafatuuf mirga kan qabuu ta’ee osoo jiruu , poolisiin magaalaa Buraayyuu sababa seeraa kamuu osoo hin qabaatiin badii tokko malee hidhuuf seerri eeyyamuuf tokkollee hin jiru, akkuma lammii kamuu jaallan isaa hidhaa jiran gaafachuuf mirga guutuu qaba.
Kanaafuu,Addi bilisummaa Oromoo Jaal Battee,konkolaachisaa isaa fi hoggantoota ABO yakka tokko malee hidhamanii jiran akka gad lakkisu cimsee gaafata. Dhumarrattis gochaan kun bakkawwan kaanittis hammaatee hidhaan geggeeffamaa waan jiruuf gochaa seera biyyattiin faallaa ta’e kana yakka tokko malee fi ajaja mana murti malee hidhamuun lammiilee Oromiyaa dhabbatuu qaba jenna .
Injifannoon Ummata Bal’aaf!
Adda Bilisummaa Oromoo
Bitooteessa 21/2021.