Hidhamtootni siyaasaa Oromoo: Turtii waggoota lamaaf mana hidhaatti dararamaa turanii kanneen bilisaan lakkifaman :

Hidhamtootni siyaasaa Oromoo: Turtii waggoota lamaaf mana hidhaatti dararamaa turanii kanneen bilisaan lakkifaman :

Hidhamtootni siyaasaa Oromoo galmee Barreessaa fi qondaala Siyaasaa ABO jaal Yaasoo kabbabaa Hordofaa jala jiran namoonni jaha waaree dura mana murtii caffee Muudaatti bilsa jedhamanii turan waaree booda nagaan mana hidhaa Qiliinxoo irraa hiikamanii jiraachuu barame.
Turtii waggoota lamaaf mana hidhaatti dararamaa turanii kanneen bilisaan lakkifaman :
1, Yaasoo kabbabaa
2. Efreem Galataa
3. Fiixaa Caalaa
4.Galaanaa Waaqgaarii
5.Firaa’ol Indaaluu
6. Taaddaluu Yoonaas
Baga lubbuun baatan; ka dhibii ni dhaqqaba!