Hidhamtoota mana hidhaatii hiikuun poolisiifi abbaa murtii yakkamaa taasise.

Hidhamtoota mana hidhaatii hiikuun poolisiifi abbaa murtii yakkamaa taasise.

[SQ Adoolessa 17/2020]

Godina Baalee magaalaa Gindhiiritti namoota hidhamanii turan hiikuun yakka tahee jira. Namoota amma dura magaalaa Gimdhiiritti hidhamanii turan mana hidhaatii yommuu hiikaman qorataan yakkaa fi abbaan murtii hidhamtoota kana akka hiikaman taasisan yeroo ammaa kana haala yaaddessaa keessa jiru.
Namoonni hidhaarraa hiikaman kunniin:
1. Sufyaan Abdurroo
2. Hasan Mammadoo
3. Muhammad Jamaal
4. Hasan Qaldhaa
5. Sufiyaan Umar kan jedhaman guyyaa har’aa kan gad lakkifaman yemmuu tahu bulchiinsa Oromiyaarraa “maaliif gad dhiiftan” jedhanii yeroo ammaa kana manni jireenyaa namoota kanaas marfamee qorataan Poolisii magaalattii Abdullaahii jedhamu Kaleessa galgala hidhame. Har’ammoo Abbaa murtii namoota sana gad lakkise Kamiil Siraaj jedhamu waraana Feedraalaan butamuun gabaafamee jira.

Dábessá Gemelal

Kun hirraa guyaa 3 duraa ti sababa network yaroon gad dhifamu dhabeee

Obsa Abdi Ebrahim