Hidhaanif Daraaran Ummata Oromoo gahu itti fufee jira

Hidhaanif Daraaran Ummata Oromoo gahu itti fufee jira

“Farajaa Geetaachoo kan dhiyeenya mana hidhaa Qilinxoo bahe deebisanii hidhuun kaleessa waggaa 12 itti murteessan. Akkan odeeffadhetti mirga wabii sii eegna jechuun qarshii 20,000 gaafatanii ture. Qarshii sana erga fudhatanii booda murtoo irratti dabarsan. Farajaan dhalootaan #Ambo dha. Ilma #Oromoo irratti ammallee yakki dalagamaa jira.”


WANNII HARDHA BARRAAQAAN NURRATTI RAAWWATAME WAAN SHIRII NAMA KEENNAA KA NU FAKKAATUU HARKA KEESAA QABU.

Sun Ammoo Obsaa Dhandhee Dadhabnee jirraa.Warrii Hojiin Teesan maqaa Uumata Bulchuu Ka Wannii Isan Hojjattan Ammoo Gisee Cufaa Shiraa(waan Amtuu,Faayidaa dhuunfaa Barbaaduu) Teesan Ganaa.
Amma Dhiirtii wayaa keesaa walii yaatii.

Yokaan Nama Keenna taatanii Nu waliin jiraattani.
Yokaan Nyaapha taatanii Nurraa Cittanii wal haanaa!

Ammoo Waraani Hardhaa ka daguu hojjatame kun Waan Shirii Tochee.

Keesumattuu Warrii Nu Bulchiinsaaf Nageenya jettanii Oliif Gadi Shiraan Yaatan Adoo Dhugaan nagaaf Hojjattanii Isan Irraa Bareeda.